Privacyverklaring Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw (september 2018)

 

De Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw hecht belang aan de bescherming van je privacy. Hier leggen we uit hoe we met je gegevens omgaan.

De Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw verzamelt en gebruikt enkel persoonsgegevens die nodig/nuttig zijn voor het bereiken van ons doel: "de beoefening en promotie van de Short Mat Bowls sport in wedstrijd- en recreatief verband in Vlaanderen bevorderen in samenwerking met de aangesloten clubs".

We hebben maatregelen genomen opdat je persoonsgegevens niet door buitenstaanders kunnen gebruikt worden. We geven geen persoonsgegevens door aan anderen, tenzij dit nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt.

Als Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je vragen hebt over onze privacyverklaring of over het gebruik van je gegevens, neem dan contact op via:
adres:    Johan Stevens, Annastraat 13, 3740 Bilzen
e-mail:   jstevens13@me.com
tel:         +32 479/97 22 19

Waarom houden wij de persoonsgegevens van de leden bij?

- om je gegevens door te geven aan VlaS/Sportiv voor aanmaak van de lidkaarten en ledenlijsten en voor de gemeenschappelijke    ongevallenverzekering.

- om je te kunnen informeren:

          • over onze werking

          • over wedstrijdkalender en –resultaten

In het kader hiervan verzamelen wij volgende persoonsgegevens van onze leden:

          • naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

          • geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer

Wij bekomen die gegevens via je lidmaatschap bij onze aangesloten clubs en via de uitslagen van wedstrijden die zij of de Federatie organiseren.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De gegevens die je aan ons geeft, verstrekken we aan anderen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze doelen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- verzending van het tijdschrift Trends van Vlas.

- verzenden van uitnodigingen voor tornooien

- opmaak van uitslagen en wedstrijdklassementen

We geven de door jouw verstrekte gegevens door aan derden wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is het doorgeven van de ledengegevens op vraag van Sport.Vlaanderen in het kader van de erkenning als Vlaamse Sportfederatie. Wanneer we persoonsgegevens aan anderen doorgeven, stellen we de voorwaarde dat ook zij je gegevens enkel gebruiken voor het doel waarmee ze aan ons verstrekt zijn.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw van jouw gegevens kennis kunnen nemen, hebben verklaard deze niet te zullen doorgeven aan derden en deze enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

- Onze bestuursleden van Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw die je gegevens verwerken zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

- De gegevens worden jaarlijks geüpdatet.

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid.

Je hebt recht op inzage en op correctie of verwijdering van je eigen persoonsgegevens. Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je direct contact met ons op te nemen.

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl ), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Aangezien promotie van de beoefening van onze sport in clubverband ons hoofddoel is, maken wij foto’s tijdens onze activiteiten en deze van onze clubs.  Mooie foto’s van leden en deelnemers kunnen worden gebruikt voor publicatie op onze webstek en in flyers en affiches.

De laatste wijziging gebeurde op 15 september 2018

 

 

 

Beknopte versie privacyverklaring Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw

 

Je persoonsgegevens worden verwerkt door de Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw, Annastraat 13, 3740 Bilzen, jstevens13@me.com.  Dit om je lidmaatschap te registreren.  Tevens om je te informeren over ons aanbod. Indien je niet wil dat we jouw gegevens hiervoor gebruiken, volstaat het ons dit mee te delen op jstevens13@me.com Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw.  Daar kan je ons ook vragen welke gegevens we over jou bijhouden.  Je kan deze laten verbeteren of laten wissen.

Privacy verklaring

Privacyverklaring Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw (september 2018)

 

De Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw hecht belang aan de bescherming van je privacy. Hier leggen we uit hoe we met je gegevens omgaan.

De Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw verzamelt en gebruikt enkel persoonsgegevens die nodig/nuttig zijn voor het bereiken van ons doel: "de beoefening en promotie van de Short Mat Bowls sport in wedstrijd- en recreatief verband in Vlaanderen bevorderen in samenwerking met de aangesloten clubs".

We hebben maatregelen genomen opdat je persoonsgegevens niet door buitenstaanders kunnen gebruikt worden. We geven geen persoonsgegevens door aan anderen, tenzij dit nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt.

Als Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je vragen hebt over onze privacyverklaring of over het gebruik van je gegevens, neem dan contact op via:
adres:   Johan Stevens, Annastraat 13, mmmm 3740 Bilzen
e-mai:   jstevens13@me.com
tel:        +32 479/97 22 19

Waarom houden wij de persoonsgegevens van de leden bij?

- om je gegevens door te geven aan VlaS/Sportiv voor aanmaak van de lidkaarten en ledenlijsten en voor de gemeenschappelijke    ongevallenverzekering.

- om je te kunnen informeren:

   • over onze werking

   • over wedstrijdkalender en –resultaten

In het kader hiervan verzamelen wij volgende persoonsgegevens van onze leden:

   • naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

   • geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer

Wij bekomen die gegevens via je lidmaatschap bij onze aangesloten clubs en via de uitslagen van wedstrijden die zij of de Federatie organiseren.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De gegevens die je aan ons geeft, verstrekken we aan anderen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze doelen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- verzending van het tijdschrift Trends van Vlas.

- verzenden van uitnodigingen voor tornooien

- opmaak van uitslagen en wedstrijdklassementen

We geven de door jouw verstrekte gegevens door aan derden wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is het doorgeven van de ledengegevens op vraag van Sport.Vlaanderen in het kader van de erkenning als Vlaamse Sportfederatie. Wanneer we persoonsgegevens aan anderen doorgeven, stellen we de voorwaarde dat ook zij je gegevens enkel gebruiken voor het doel waarmee ze aan ons verstrekt zijn.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw van jouw gegevens kennis kunnen nemen, hebben verklaard deze niet te zullen doorgeven aan derden en deze enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

- Onze bestuursleden van Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw die je gegevens verwerken zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

- De gegevens worden jaarlijks geüpdatet.

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid.

Je hebt recht op inzage en op correctie of verwijdering van je eigen persoonsgegevens. Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je direct contact met ons op te nemen.

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl ), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Aangezien promotie van de beoefening van onze sport in clubverband ons hoofddoel is, maken wij foto’s tijdens onze activiteiten en deze van onze clubs.  Mooie foto’s van leden en deelnemers kunnen worden gebruikt voor publicatie op onze webstek en in flyers en affiches.

De laatste wijziging gebeurde op 15 september 2018

 

Beknopte versie privacyverklaring Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw

Je persoonsgegevens worden verwerkt door de Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw, Annastraat 13, 3740 Bilzen, jstevens13@me.com.  Dit om je lidmaatschap te registreren.  Tevens om je te informeren over ons aanbod. Indien je niet wil dat we jouw gegevens hiervoor gebruiken, volstaat het ons dit mee te delen op jstevens13@me.com Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw.  Daar kan je ons ook vragen welke gegevens we over jou bijhouden.  Je kan deze laten verbeteren of laten wissen.