Nieuwe scheidsrechters krijgen hun diploma

In de maanden november en december is er weer een cursus georganiseerd om nieuwe scheidsrechters te vormen.

Een 5-tal mensen hebben deze cursus met succes gevolgd en kregen uit handen van de lesgever, tevens "Commissaris Scheidsrechter", en de voorzitter van de Short Mat Bowls Federatie, hun diploma overhandigd.

De mensen die hun diploma kregen zijn:

- Louis Beckers uit Mol

- Michaël Derwael uit Hasselt 

        op nevenstaande foto vertegen-

        woordigd door zijn vader Eddy

        op de kleine foto zie je Michaël.

- Johan Daemen uit Mol

- Luc Schorpion uit Hasselt

- Nico Segers uit Hasselt

In de maanden november en december is er weer een cursus georganiseerd om nieuwe scheidsrechters te vormen.

Een 5-tal mensen hebben deze cursus met succes gevolgd en kregen uit handen van de lesgever, tevens "Commissaris Scheidsrechter", en de voorzitter van de Short Mat Bowls Federatie, hun diploma overhandigd.

De mensen die hun diploma kregen zijn:

- Louis Beckers uit Mol

- Michaël Derwael uit Hasselt 

        op onderstaande foto vertegen-

        woordigd door zijn vader Eddy

        op de kleine foto zie je Michaël.

- Johan Daemen uit Mol

- Luc Schorpion uit Hasselt

- Nico Segers uit Hasselt