Ontstaan van Bowls in België

In het begin van 1986 kwam een Britse kampioene Jayne Morgan door haar huwelijk naar België. In oktober 1985 won zij het open kampioenschap “The Waterloo” in Blackpool, een felbegeerde titel, door meer dan 2000 tegenstrevers te verslaan.
Samen met haar echtgenoot Jerzy Iwanicki werd op 1 oktober 1986 het Curve Bowls Promotion Centre opgericht met als doel de bowlssport te promoten. Er waren toen slechts 2 clubs, nl. Genval bij Brussel, (1954 green) en Beveren in Oost-Vlaanderen (dec. 1985 indoor).

Zij besloten deze sport bij ons populair te maken onder de naam “Curve Bowls”, vandaar de naam Curve Bowls in de Belgische Bowlswereld.

De Shortmat-Bowls was de meest interessante variatie van bowls, om bij ons te promoten, daar dit in sportzalen kon gespeeld worden.  A1leen de sportdiensten nog overtuigen van deze rustige en mooie sport, die meer en meer interesse kreeg van de spelers dankzij de bowls die te zien was op de B.B.C. televisie van Engeland.

Geschiedenis van de bowls sport in België

Het begin van Bowls in België

Stichtingsdatum was 1 juni 1988,

Officiele startdatum was, 16 april 1989.

Het eerste bestuur werd samengesteld op de startdatum van 16 april, en dit uit de 15 aanwezigen. Het secretariaat werd gevestigd te Diepenbeek, in de Kempenstraat 125, ten huize van de secretais.

President: Iwanicki Jerzy

Nationaal voorzitter: (Short-mat) Loix Ghislain

Nationaal secretaris: Morgan Jayne

Nationaal schatbewaarder: Hayen Raoul

Vice-voorzitter: Pirs Georges

Vice-schatbewaarder: Gielen Jos

Dit bestuur werkt volledig op eigen kracht aan de opbouw van de bowls, die de naam van Belgische Curve Bowls Federatie van toen reeds meekreeg.

1988

Ontstaan er de eerste Shortmat-Bowls clubs in Vlaanderen, nl. “De Gems” in Diepenbeek en ”De Herk” in St.-Lambrechts-Herk (Hasselt).

1989

Deelname aan eerste officieel Wereld Kampioenschap in Horwich - England.

De eerste Belgische Kampioenschappen werden gehouden in oktober, clubs uit Diepenbeek, Sint-Lambrechts-Herk, Bilzen, Brasschaat, Beveren, zelfs ook Bloso Inspecteur Van Lierde André uit Itterbeek (als speler) was aanwezig.

1991

Oprichten van Superbowls, competitie wedstrijden die worden gehouden in het Vlaamse landsgedeelde van België. Deze wedstrijden (8 tot 10 zondagen) met op iedere speeldag een 4 tal wedstrijden, bepalen samen met het Belgische Kampioenschap de ranking. Deze ranking geeft recht op deelname aan het Wereld Kampioenschap, Europees kampioenschap en aan belangerijke tornooien in binnen en buitenland.

1992

Ontslag: Tot onze grote verbazing ontvingen de voorzitter en de bestuursleden van de Belgische Curve Bowls Federatie, schriftelijk het ontslag van de grondleggers van de Curve Bowls in België, Jayne Morgan en Jerzy (Jurek) Iwanicki, tevens Secretaris en President van de Federatie, met ingang op 14 november 1992. Vanzelfsprekend werd Jurek en Jayne opgenomen als ere-leden in de Federatie.

1993

Bestuur: Op 15 mei 1993 werd een nieuw bestuur gekozen van de Federatie: President: niet herkozen; Nationaal voorzitter: Loix Ghislain; Vice-voorzitter: De Koninck Gustaaf; Nationaal secretaris: Gielen Jan; Nationaal schatbewaarder: Hayen Raoul; Vice-schatbewaarder: Pirs Georges; Coördinator: Dediste Ghislain.

Statuten: Statuten voor de Belgische Curve Bowls werden samengebundeld en aan alle clubs overhandigd. Deze werden in grote lijnen uitgewerkt zoals bij de petanque, deze waren nodig door de stijgende groei van het aantal spelers, ook als regelementen die diende gevolgd te worden door alle leden van de Federatie.

1994

De Federatie sluit aan bij Volkssportconfederatie vzw, Vosco. Erkend door Bloso.

De Belgische Curve Bowls Federatie is erkend en aangesloten sinds 1994 bij de World Short Mat Bowls Council, en betaalde sinsdien het lidgeld dat vereist was als aangesloten lid, met name de Belgische Curve Bowls Federatie.

De eerste scheidsrechters lessen werden gegeven door Jurek Iwanicki. Jurek zelf had reeds eerder een scheidsrechter-diploma, behaald in Engeland. Dit diploma zou in aanmerking kunnen komen om nationale en internationale wedstrijden te leiden. Deze vraag werd gesteld op een vergadering van de Wereld-bond en positief beantwoord door het bestuur.

1995

De eerste tiental scheidsrechters diploma’s werden uitgereikt door de federatie na mondelinge ondervraging.

Lesgever: Havermans Hubert werd als lesgever voor nieuwe scheidsrechter door de Federatie gevraagd deze functie op zich te nemen, meer dan 30 leden hebben deelgenomen aan deze lessen en zijn ondertussen volwaardige scheidsrechters.

Vosco: Geeft een mooie folder uit speciaal over Curve Bowls in Vlaanderen. Alles wat U moet weten over Curve Bowls, ontstaan, spel, disciplines en ook de organisatie over deze sport, vindt U terug in deze brochure.

In mei 1995 mochten we enkele grote namen in de Bowls-sport ontmoeten in het Media Center te Oostende. Richard Corsie en Alex Marchal waren van de partij. Ghislain Loix en Gielen Jan hadden de eer een wedstrijd tegen de kampioenen (grote mat) te betwisten.

Reeds in 1989 waren Richard Corsie en Jhonny Belle samen met enkele Internationals aanwezig bij de opening van de Greenhill indoor Bowls-hall te Putte bij Mechelen.

1996

De nieuwe polo’s voor de Belgische ploeg hebben een licht blauwe kleur met het logo van de Belgische Curve Bowls Federatie. Deze werden voor het eerst gedragen op het Wereld Kampioenschap te St. Helens England op 29 en 39 april 1996.

1997

Het W.K had plaats in Dumfries Schotland. Via Zeebrugge-Hull zijn we met de nachtboot gereisd, en enkele dagen op hotel in Lockerbie geweest. Van daar zijn we met de bus van hotel naar de spelen op en af gereisd, we hebben goede herrineringen overgehouden aan de spelen, reis, boottocht, York enz.

1998

Naamswijziging: Belgische Curve Bowls Federatie blijft bestaan maar is vanaf 12 februari 1998 onderverdeeld in Vlaamse Curve Bowls Federatie en de Waalse Curve Bowls Federatie.

Het Hoofd-bestuur (Raad van Beheer) van BCBF en VCBF blijft een en dezelfde. Zie brief van 12 februari 1998, aan Vlaams Parlement, aan de Vlaamse sport Federatie vzw, aan Bloso en aan Volkssportconfederatie vzw (Vosco) ook de brief  bekomen van het Vlaamse Parlement, samen met een schema over de Belgische, Vlaamse en Waalse Bowls Federatie.

Bowls wordt tot op heden alleen in het Vlaamse landsgedeelte beoefend. Daar we een groei kennen in de Vlaamse provincies, hebben we besloten om een Vlaamse Federatie op te richten. De naam van B.C.B.F. blijft in gebruik voor de volgende redenen:

1 - B.C.B.F blijft de koepel van de (Bowls) Curve Bowls Sport in België.

2 - B.C.B.F. is erkend sinds 1994 bij de World Short-Mat Bowls Council.

3 - B.C.B.F. is het hoofd van de Vlaamse en Waalse Curve Bowls Federatie.

1999

Ereplaatsen: Sinds de voorbije jaren op het W.K. hebben we verschillende mooie ereplaatsen weten te behalen, waaronder twee maal een derde plaats op het W.K. bij de triples.

Op de Europese Kampioenschappen te Lowenstoft England die werden ingericht door de Engelse Short Mat Bowls Association, haalden we goud bij de pairs en bij de fours, en samen een gedeelde derde plaats bij de fours.

Correspondent: Op vraag van voorzitter Loix Ghislain, stelde Jonathan Payne zich kanidaat voor de correspondentie met Engeland, Jonathan is afkomstig uit Engeland, wonend in Herentals en reeds tien jaar verblijvend in België. Hij is ook ingeschreven bij de Federatie. We hopen op een goede samenwerking.

Schatbewaarder: Hayen Raoul neemt na 10 jaar trouwe dienst ontslag als schatbewaarder van de B.C.B.F. “Proficiat voor 10 jaar fijne samenwerking”. Raoul werd opgenomen als erelid van de Belgische Curve Bowls Federatie.

2000

Tijdschrift: Vanaf januari wordt een 4-maandelijks tijdschrift uitgebracht door de federatie met de naam” The Rolling Bowls” en verzorgd door onze onder-voorzitter Johan Stevens.

Nieuw bestuur: Op 1 april 2000 werd het nieuwe federale bestuur gekozen: Voorzitter: Loix Ghislain; Ondervoorzitter: Stevens Johan; Secretaris: Gielen Jan; Hulp-secretaris: Payne Jonathan; Schatbewaarder: Martens Robert; Hulp-schatbewaarder: Schelfhout Roger; Coördinator: Bourgonjon Julien; Hulp-coördinator: François Tony; Commissaris scheidsrechter: Havermans Hubert; Commissaris administratief: Froyen Jean; Commissaris sportief: Braem Maria; Boekhouder vzw: Van de Sande Bart; Correspondent England: Payne Jonathan. Dat er zoveel benoemingen zijn, komt doordat er verschillende functie’s open stonden, nieuwe functie’s zoals Hulp-secretaris, Hulp-coördinator en Boekhouder werden er voor het eerst bijgevoegd. Volgende clubs hebben een afgevaardigde in het hoofdbestuur met stemrecht: Kortessem met Vanmuyzen Jeanne, Geistingen met Theunissen Leon en St.-Lambrechts-Herk (Hasselt) met Mandervelt Lizette.

Nederland: Voor alle duidelijkheid, de Belgische Curve Bowls Federatie of de Vlaamse Curve Bowls Federatie heeft nooit of nooit iets met Nederland gehad, niet in het begin en ook nu niet. Het enige wat ooit tussen Nederland en ons land is geweest, is een interland tussen België en Nederland in Tilburg (Nederland) en nog enkele vriendschappelijke wedstrijden tussen bestaande clubs. Het bestaan van de Bowls in België is zoals staat weergegeven in deze map.

Leden-aantal: De Bowls in België kent de laatste jaren een grote groei. We mogen zeggen dat tot heden ongeveer 1500 personen deze sport beoefenen. Wekelijks komen er links of rechts clubs bij in Vlaanderen, zelfs in VlaamsBrabant, te Vilvoorde wordt er met de bollen gerold.

Tijdens het vorige W.K. in St. Helens hebben we aan de World Bowls Bond de vraag gesteld om in 2002 in België een Europees Kampioenschap in te richten, daar in 2002 grote sportevenementen plaats vinden in Vlaanderen.

Ook om in 2008, volgend op Engeland in 2006, het Wereld Kampioenschap in te richten. Het W.K. wordt om de 2 jaar gehouden.

Op de laatste vergadering tijdens het W.K. in Douglas - Isle of Man, kregen we op deze vragen een gunstig antwoord. De Belgische Federatie moet een datum doorgeven aan de Wereld-bond om in 2002 een ”Europees Kampioenschap” of een ”Europees Open” in te richten. Voor 2008 staat het zo goed als vast dat België de Wereld Kampioenschappen zal inrichten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijkste gebeurtenissen van 1988 tot 2000

12 jaar Bowls in België